Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας Σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) – Security

αναρτήθηκε σε: Δεξιότητες, Σεμινάρια | 0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παρέχεται υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α) για την απόκτηση του Απαραίτητου Πιστοποιητικού βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ).Έναρξη κάθε μήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 105 ΩΡΩΝ Για δικαίωμα συμμετοχής στις … Συνεχίζεται

Data Protection Officer DPO: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

αναρτήθηκε σε: Δεξιότητες, Σεμινάρια | 0

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διαχειρίζεται με ασφάλεια πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα πολιτών που φυλάσσονται σε έναν δημόσιο φορέα ή μία επιχείρηση, τηρώντας τόσο την Ελληνική όσο … Συνεχίζεται

Εργασίες Αερίων Καυσίμων​

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και μετατροπή δικτύων και συσκευών καύσης αερίων καυσίμων οικιακής, επαγγελματικής και βιομηχανικής χρήσης, … Συνεχίζεται

Τεχνίτης Φυσικού Αερίου​

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και μετατροπή δικτύων και συσκευών καύσης φυσικού αερίου οικιακής, επαγγελματικής και βιομηχανικής χρήσης, … Συνεχίζεται

Τεχνικός Μονώσεων-Μονωτής

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εκτελεί βασικές εργασίες θερμικής μόνωσης, στεγανοποίησης, ηχητικής μόνωσης, παθητικής πυροπροστασίας και στις επικουρικές προς αυτές εργασίες όπως είναι της ξηράς δόμησης, των … Συνεχίζεται

Χειρισμός Εργαλειομηχανών

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα και μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής, εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και τεχνικών οδηγιών λειτουργίας και … Συνεχίζεται

Ειδικός Ανάπτυξης Λειτουργικού Συστήματος και Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να εγκαθιστά, αναπτύσσει, ρυθμίζει εφαρμογές λειτουργικών συστημάτων Android, να ενεργεί καταλλήλως για την διαχείριση και υποστήριξη των λειτουργιών των εφαρμογών, να αλληλεπιδρά και … Συνεχίζεται

Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πράσινων ΤΠΕ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διαχειρίζεται, προγραμματίζει, εφαρμόζει πράσινα συστήματα και υπηρεσίες ΤΠΕ, να γνωρίζει τις επιπτώσεις αυτών στο περιβάλλον και στον άνθρωπο από την κατανάλωση ενέργειας … Συνεχίζεται

Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να φροντίζει για την ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων (ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεμονωμένων ή σε δίκτυο) μίας επιχείρησης. ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ Γενικές … Συνεχίζεται

Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να σχεδιάζει και αναπτύσσει βάσεις δεδομένων προσαρμοσμένες στις ανάγκες μίας επιχείρησης. ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ Γενικές γνώσεις Υγεία και ασφάλεια στην … Συνεχίζεται