Προώθηση Στην Απασχόληση Άνεργων Νέων 25 Έως 29 Ετών Και Άνεργων 29 Έως 45 Ετών Πτυχιούχων Θετικής, Τεχνολογικής Και Οικονομικής Κατεύθυνσης, Μέσω Κατάρτισης Στον Κλάδο ΤΠΕ

αναρτήθηκε σε: Voucher-Eπιδοτούμενα | 0

Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Voucher για 3.000 ανέργους με τίτλο: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Voucher για 2.000 ανέργους με … Συνεχίζεται

Voucher Κατάρτισης Κοινωφελούς Εργασίας 274 Δήμων

αναρτήθηκε σε: Voucher-Eπιδοτούμενα | 0

Πρόκειται για την γ΄ Φάση των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ στην οποία αναμένεται να ενταχθούν περίπου 20.000 ωφελούμενοι. Το νέο πρόγραμμα απασχόλησης θα έχει οκτάμηνη διάρκεια και θα απευθύνεται σε 274 δήμους της χώρας. Σκοπός είναι η προώθηση της … Συνεχίζεται

Προώθηση Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, Συμπεριλαμβανομένης Και Της Κατάρτισης, Σε Δήμους, Περιφέρειες Και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

αναρτήθηκε σε: Voucher-Eπιδοτούμενα | 0

Nέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για τους Δήμους.  Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 26/7/2018  η απόφαση που περιλαμβάνει τα προσόντα, τα κριτήρια και τον τρόπο πρόσληψης του νέου προσωπικού. Στην συνέχεια ο ΟΑΕΔ  έως τις 31/7/2018 θα δημοσιεύσει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων καθώς και την κατανομή των … Συνεχίζεται

Voucher Κατάρτισης Κοινωφελούς Εργασίας

αναρτήθηκε σε: Voucher-Eπιδοτούμενα | 0

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς εργασίας Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους δικαιούχους Επιταγής κατάρτισης στο πλαίσιο του κοινωφελούς προγράμματος εργασίας και περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών, εκ των οποίων 100 ώρες «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική … Συνεχίζεται