Προγράμματα Αναβάθμισης

Δεξιοτήτων & Επανακατάρτισης

σε κλάδους υψηλής ζήτησης

με έμφαση στις ψηφιακές και

“πράσινες” δεξιότητες

για εργαζόμενους

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ ) για 150.000 εργαζομένους  ετοιμάζεται να ξεκινήσει προσεχώς.

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται  στο πλαίσιο του Εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και κυρίως αφορούν προγράμματα  αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης: oι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων μεγάλων εταιρειών πληροφορικής με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενα Κατάρτισης

 1. Σχεδιαστικά Προγράμματα 3D
 2. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων κσι Εφαρμογών
 3. Cybersecurity
 4. Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ
 5. Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης
 6. Προγραμματισμός  Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTMLCSSJavaScript)
 7. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
 8. Τεχνικός Η/Υ και  Δικτύων
 9. Ηλεκτρονικό εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
 10. Online Branding και Επικοινωνία
 11. Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Φυσικές Καταστροφές
 12. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
 13. Κυκλική Οικονομία
 • Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα
 • Άνω των 18 ετών
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981 και έπειτα)

H διάρκεια παρακολούθησης είναι έως 100 ώρες και θα πραγματοποιηθεί και με ευέλικτες μεθόδους διδασκαλίας. (  20% Δια ζώσης – 50% Σύγχρονη – 30% Ασύγχρονη)

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,00 €.

Με το πέρας της κατάρτισης ακολουθεί η διαδικασία της πιστοποίησης. O Πάροχος κατάρτισης Unicert Studies παρέχει πιστοποίηση από τον κυρίαρχο φορέα στην πιστοποίηση προσώπων UCERT  

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Δεξιότητες Γνώσης
Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών
στις Φυσικές Καταστροφές
Slide
Κυκλική Οικονομία
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Τεχνικός Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και Δικτύων
Slide
Τεχνικός Προγραμματισμού
Smart Building
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1410

  ΕργαζόμενοςΆνεργος