Πιστοποιήσεις

H UNICERT STUDIES ΚΔΒΜ 2, μέλος του ομίλου εκπαίδευσης και πιστοποίησης DGROUP, παρέχει την εκμάθηση και τις Πιστοποιήσεις αποδεκτές από το ΑΣΕΠ, απαραίτητα για την πρόσληψη στο Δημόσιο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ