Πιστοποίηση Αγγλικών

Πιστοποίησε τις γνώσεις σου και πάρε προβάδισμα στην αγορά εργασίας!

Επεκτείνοντας τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές του, ο Φορέας U Studies ΚΔΒΜ, σε συνεργασία με την UCERT, αποκλειστικό συνεργάτη του αναγνωρισμένου από το Ofqual, Βρετανικού Φορέα πιστοποίησης, OCN London, υλοποιεί την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας για τα επίπεδα B1-C2.

Με τη δυνατότητα να δώσετε εξετάσεις πιστοποίησης με εξ αποστάσεως επιτήρηση (TELEPROCTORING), οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.

Τρόποι Εξετάσεων για Πιστοποίηση OCN London

  • Διά Ζώσης – Πιστοποίηση γνώσης στα αγγλικά (επίπεδα Β1, Β2, C1 και C2) για την Αθήνα.
  • Εξ Αποστάσεως – Οι εξετάσεις πιστοποίησης με εξ αποστάσεως επιτήρηση (Teleproctoring) γίνονται από οποιοδήποτε σημείο της Ελληνικής Επικράτειας.
  • Online – Οι Online εξετάσεις πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας γίνονται με διαδικτυακή πρόσβαση σε οποιοδήποτε εξεταστικό κέντρο της OCN London.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:

https://ocn.edu.gr/

    PROFICIENCY OFFER 50% ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ 30-50