Ψυχολογία

Σεμινάριο Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Μentoring Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) - Σύγχρονη και ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση. 400 ωρών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ευάγγελος Χαϊνάς
M.Sc. στην Εγκληματολογία (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ε.Α.Π.),
Σεμινάριο Επιμόρφωσης Σχολική Ψυχολογία Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) - Σύγχρονη και ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση. 400 ωρών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ευάγγελος Χαϊνάς
M.Sc. στην Εγκληματολογία (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (Ε.Α.Π.),