Αποτελεσματική Διαχείριση του Χρόνου

αναρτήθηκε σε: Διοίκηση & Πωλήσεις, Σεμινάρια | 0
time-800x533

Διαχείριση Χρόνου – Time Management

Δούλεψε πιο Έξυπνα, όχι πιο σκληρά!

​Διαχειρίσου το χρόνο σου αποτελεσματικά, εκτόξευσε την παραγωγικότητα σου, αντιμετώπισε το άγχος σου.

Το σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά τις δυσκολίες του φόρτου εργασίας, να αυξήσεις την παραγωγικότητα σου και να ισορροπήσεις την επαγγελματική σου ζωή με τους προσωπικούς σου στόχους.

Παράλληλα θα μάθεις πως να χρονοπρογραμματίζεις τις υποχρεώσεις σου με έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο που θα σε βοηθήσει να γίνεις πιο παραγωγικός και ήρεμος, αλλά και να βάζεις προτεραιότητες.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τρόπους αποτελεσματικής αξιοποίησης του χρόνου τους στην καθημερινή επαγγελματική τους ζωή. Να τους βοηθήσει να εντοπίσουν τις πηγές του άγχους τους ώστε να μπορέσουν να το διαχειριστούν να απαλλαγούν από αυτό. Σκοπός είναι, η εσωτερική παρακίνηση των εκπαιδευομένων για την άριστη αξιοποίηση του προσωπικού τους χρόνου, αλλά και του χρόνου των συνεργατών τους, με κάθε ιδιαιτερότητα, ευαισθησία και επαγγελματισμό, εφαρμόζοντας με ορθολογισμό όλες τις διεργασίες όπως απαιτεί η Εταιρική Κουλτούρα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 • Η αντίληψη μας για τον χρόνο
 • Τα χαρακτηριστικά του χρόνου
 • Η διαχείριση του χρόνου μας
 • Τα επείγοντα, τα σημαντικά και τα τρέχοντα
 • Η τελειομανία και ο χρόνος μας
 • Η διαδικασία λήψης αποφάσεων κι ο χρόνος
 • Πως θα κάνουμε περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο
 • Πως αναλώνουμε τον χρόνο μας
 • Οι αιτίες της απώλειας του χρόνου
 • Οι διακοπές και οι παρεμβάσεις
 • Προσωπικά και επαγγελματικά εμπόδια
 • Οι τρόποι διαχείρισης της αναβλητικότητας
 • Τα είδη των στόχων
 • Η αξία της στοχοθέτησης και οι επιπτώσεις της
 • Οι προθεσμίες και η επιτυχημένη τήρηση των
 • Πως τοποθετούμε στόχους ρεαλιστικούς
 • Το θετικό και το αρνητικό stress (ψυχομετρικό τεστ)
 • Οι αιτίες του, και πως το αναγνωρίζουμε
 • Το stress και οι κρίσεις

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Στο πρόγραμμα αξιοποιούνται συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές μάθησης, που ενεργοποιούν τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων μέσω ομαδικών και ατομικών ασκήσεων, role-play, συζήτησης και καταιγισμού ιδεών.

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους θα ήθελαν να μάθουν πως να οργανώσουν τις καθημερινές του δραστηριότητες, ώστε να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου τους και να ενημερωθούν παράλληλα με ποιο τρόπο να διαχειρίζονται και να ξεπερνάνε το άγχος και τον θυμό καθώς επίσης και τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις που έχουν.

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΑΠΟΚΤΑ:

 • Τίτλο Σπουδών ΚΔΒΜ Επιπέδου 2 Διαχείριση Χρόνου – Time Management
 • Συστατική Επιστολή από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό UNICERT STUDIES
 • Δυνατότητα (μετά από σύμφωνη γνώμη του σπουδαστή) προώθησης του βιογραφικού σε αντίστοιχες επιχειρήσεις