Data Protection Officer DPO: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

αναρτήθηκε σε: Δεξιότητες, Σεμινάρια | 0

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διαχειρίζεται με ασφάλεια πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα πολιτών που φυλάσσονται σε έναν δημόσιο φορέα ή μία επιχείρηση, τηρώντας τόσο την Ελληνική όσο και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως απαιτείται βάσει του νέου Γενικού Κανονισμού 2016/679. Είναι σε θέση να εκπαιδεύει το προσωπικό που επεξεργάζεται και διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων προσωπικών στοιχείων, ακολουθεί κανόνες εμπιστευτικότητας και αμεροληψίας προκειμένου να συμμορφώνεται η επιχείρηση στις απαιτήσεις του κανονισμού γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR). Είναι το αρμόδιο στέλεχος που διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους διασφάλισης των διαδικασιών που τηρούνται, ενώ εκπροσωπεί την επιχείρηση σε προγραμματισμένες ή μη επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, έχοντας γνώση τεχνολογικών συστημάτων πληροφοριών και μηχανισμών αντιμετώπισης κινδύνων από παραβίαση δεδομένων.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Κανονιστικές Διατάξεις - Νομοθετικό Πλαίσιο

 • Νόμος 2472/1997
 • Κώδικας Δεοντολογίας χρήσης προσωπικών δεδομένων
 • Συμμόρφωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων διασυνοριακά
 • Δικαιώματα πολιτών (λήθη, συγκατάθεση, κλπ.)
 • Γενικός Κανονισμός 2016/679 – GDPR
 • Οδηγία 2016/680
 • Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29
 • Πρότυπα Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής
 • Αρχές σύγχρονης λειτουργίας των επιχειρήσεων
 • Νέες μέθοδοι οργάνωσης των επιχειρήσεων
 • Νέα οργανωσιακά και διοικητικά μοντέλα
 • Συμμετοχή των εργαζομένων στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
 • Συμμετοχή των εργαζομένων στην εφαρμογή μέτρων αναδιάρθρωσης
 • Θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου (τήρηση της νομιμότητας, προστασία των δικαιωμάτων, καταπολέμηση των διακρίσεων)
 • Βασικές αρχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης. Ευρωπαϊκή σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου (άρθρο 14)
 • Οι οδηγίες της Ε.Ε. για την καταπολέμηση των διακρίσεων
 • Αναγνώριση των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων
 • Προστατευόμενα χαρακτηριστικά

Οργανωτική Δομή

 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Controller)
 • Εκτελών την Επεξεργασία (Processor)
 • Υποκείμενο των δεδομένων
 • Βασικοί ορισμοί θέσεων – Γενικές έννοιες
 • Επεξήγηση αρμοδιοτήτων – καθηκόντων – ευθυνών
 • Προϋποθέσεις διορισμών- Οργανωτική δομή επιχειρήσεων

Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφοριών

 • Πληροφοριακά Συστήματα και Υποδομές – Έλεγχος συμμόρφωσης διαδικασιών
 • Αξιοπιστία – Ακρίβεια Συστημάτων
 • Information Flows Security – Προστασία ροής πληροφοριών/δεδομένων
 • Διαρροή δεδομένων – Παραβίαση ασφαλείας
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών -ΣΔΑΠ – ISO 27001
 • IT Department- Διαχείριση Δεδομένων (καταγραφή πληροφοριών, ανάκτηση, ταξινόμηση κ.α.)
 • Έλεγχος ασφάλειας συστημάτων (hardware, software), εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων (input & output)

Μηχανισμοί Ελέγχου και Μέτρα Πρόληψης

 • Εσωτερικός έλεγχος Προστασίας δεδομένων
 • Τύποι Ελέγχων Προστασίας δεδομένων και Πληροφορικής Μεθοδολογία- Διαδικασίες
 • Επιθεωρήσεις (Auditing) – Εποπτική Αρχή
 • Πρόστιμα – Παραβάσεις – Παραβίαση Ασφάλειας
 • Μέτρα Συμμόρφωσης – Μηχανισμοί διασφάλισης προστασίας χρήσης προσωπικών δεδομένων
 • Εκπαίδευση Υπευθύνων – Προσωπικού – Αξιολόγηση επιδόσεων
 • Εκτίμηση και Διαχείριση Κινδύνων – Μελέτη Εκτίμησης αντίκτυπου Επικινδυνότητας
 • Οφέλη Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων και Πληροφορικής