ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BUSINESS PLAN & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

αναρτήθηκε σε: Διοίκηση & Πωλήσεις, Σεμινάρια | 0

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το παρόν σεμινάριο στοχεύει να εισάγει μελλοντικούς επιχειρηματίες στην έννοια του επιχειρηματικού σχεδιασμού με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και θεωριών του Marketing και του Management. Αναλύεται διεξοδικά η διαδικασία κατάρτισης ενός επιχειρηματικού σχεδίου και παρουσιάζονται επιτυχημένες μελέτες περιπτώσεων κερδοφόρων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται και αναλύονται μέθοδοι επιχειρηματικών επενδύσεων μέσω επιδοτούμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

  • Δημιουργία Business Plan
  • ΕΣΠΑ και Επιχειρηματικότητα
  • Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΕΣΠΑ
  • Σχεδιασμός και Υποβολή Πρότασης
  • Υλοποίηση Εγκεκριμένου Έργου

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Σημειώσεις προγράμματος
  • Ενημέρωση για νέες προκηρύξεις
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης ΚΔΒΜ2
  • Επίβλεψη φακέλου από σύμβουλο χρηματοδοτήσεων

Παρέχεται δυνατότητα εξ αποστάσεως σύγχρονης παρακολούθησης