Διαταραχές Λόγου: Αξιολόγηση και Τεχνικές Παρέμβασης

αναρτήθηκε σε: Ειδικής Αγωγής, Σεμινάρια | 0

H Unicert Studies και η Unicert, Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ., της οποίας το εξεταστικό σύστημα είναι σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με το www.eidikospaidagogos.gr διοργανώνουν το σεμινάριο με τίτλο «Διαταραχές Λόγου: Αξιολόγηση και Τεχνικές Παρέμβασης».

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να κατανοούν τη φύση των Διαταραχών Λόγου και τη διαδικασία της διαγνωστικής αξιολόγησης.Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις στρατηγικές παρέμβασης σε παιδιά με Διαταραχές Λόγου.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Το σεμινάριο απευθύνεται σελογοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, φοιτητές από αντίστοιχα θεματικά πεδία (ειδική αγωγή, λογοθεραπεία, παιδαγωγικά, κτλ), γονείς και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις στις Διαταραχές Λόγου.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 1. Ορισμός & Διαστάσεις Λόγου
 2. Σημασιολογία- Ορισμός
  Τυπική Ανάπτυξη – Αναπτυξιακά Ορόσημα (0-5 ετών)
  Αξιολόγηση Διαταραχών Σημασιολογίας
  Τεχνικές Παρέμβασης
 3. Φωνολογία -Ορισμός
  Τυπική Ανάπτυξη – Αναπτυξιακά Ορόσημα (0-5 ετών)
  Αξιολόγηση Διαταραχών Φωνολογίας
  Τεχνικές Παρέμβασης
 4. Σύνταξη -Ορισμός
  Τυπική Ανάπτυξη – Αναπτυξιακά Ορόσημα (0-5 ετών)
  Αξιολόγηση Διαταραχών Σύνταξης
  Τεχνικές Παρέμβασης
 5. Μορφολογία- Ορισμός
  Τυπική Ανάπτυξη – Αναπτυξιακά Ορόσημα (0-5 ετών)
  Αξιολόγηση Διαταραχών Μορφολογίας
  Τεχνικές Παρέμβασης
 6. Πραγματολογία – Ορισμός
  Τυπική Ανάπτυξη – Αναπτυξιακά Ορόσημα (0-5 ετών)
  Αξιολόγηση Διαταραχών Πραγματολογίας
  Τεχνικές Παρέμβασης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 - ΩΡΑ: 10:00 – 15:30

Τόπος διεξαγωγής: ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, στις εγκαταστάσεις της UNICERT, Ακαδημίας 98-100, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα

ή ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Distance Learning σύγχρονο μέσω πλατφόρμας) πανελλαδικώς μέσω συνδέσμου σύνδεσης(link) τηλεεκπαίδευσης .

Κόστος: 30 €

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.