Διαχείριση Κρίσεων

αναρτήθηκε σε: Διοίκηση & Πωλήσεις, Σεμινάρια | 0
crisis

Στο σεμινάριο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ »  μελετάμε την «κρίση» όταν αυτή ξεσπάσει και πως τη διαχειριζόμαστε σε επίπεδο συντονισμού, διαδικασίας, συμμετοχής εμπλεκόμενων και επικοινωνιακά, αποσκοπώντας στο μικρότερο δυνατό κόστος για τον οργανισμό, και στη διατήρηση ή ακόμα και αναβάθμιση της εικόνας του οργανισμού.

Επίσης προετοιμαζόμαστε ώστε να αποφύγουμε τις κρίσεις στο στάδιο της πρόληψης, μελετώντας τα πιθανά σενάρια κρίσεων.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο παρουσιάζει  τις πηγές των πιθανών  εταιρικών κρίσεων  και αναλύει πρακτικές και συστηματικές μεθόδους για τον εντοπισμό, έλεγχο και αντιμετώπιση των κινδύνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 • Καταγραφή των ενδεχόμενων κινδύνων
 • Αναγνώριση των κρίσεων
 • Ιεράρχηση των κρίσεων
 • Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη
 • Τα σημάδια της επερχόμενης κρίσης
 • Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης
 • Ομάδες Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης
 • Περιορίζοντας την Κρίση
 • Μέθοδοι αποκατάστασης
 • Χειρισμός των ΜΜΕ
 • Μαθαίνοντας από την Κρίση

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 • Power point
 • Case studies
 • Βιωματικές μεθόδους και Ασκήσεις
 • Παρουσίαση και συζήτηση

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Στελέχη επιχειρήσεων που διαχειρίζονται με υπευθυνότητα ομάδες, προϊόντα, υπηρεσίες και έχουν ευθύνη για την ποιοτική αποτελεσματικότητά των σε ένα οργανισμό η επιχείρηση. Τα στελέχη αυτά θα μπορέσουν να ενημερωθούν σε βασικούς σύγχρονους τρόπους στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης κρίσεων ώστε να γίνουν περισσότερο αποτελεσματικοί όσον αφορά την εικόνα της εταιρίας και της ομάδας τους.  

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο παρέχεται με τις ακόλουθες μορφές :

 • Προγραμματισμένο τμήμα
 • E-learning
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Tailor Made για εταιρείες

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΑΠΟΚΤΑ:

Με την Ολοκλήρωση του Σεμιναρίου ο σπουδαστής αποκτά:

 • Τίτλο Σπουδών ΚΔΒΜ Επιπέδου 2 Διαχείριση Κρίσεων
 • Συστατική Επιστολή από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό UNICERT STUDIES
 • Δυνατότητα (μετά από σύμφωνη γνώμη του σπουδαστή) προώθησης του βιογραφικού σε αντίστοιχες επιχειρήσεις