Δίνοντας Αξία στο Προϊον

αναρτήθηκε σε: Διοίκηση & Πωλήσεις, Σεμινάρια | 0
proion

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πώς έχουμε εισέλθει στην νέα οικονομία και με ποιο τρόπο γίνεται η δυναμική προσαρμογή υπηρεσιών, προσφορών, τιμών, μάρκας και λιανεμπορίου σε αυτήν. Πώς επιτυγχάνουμε να δώσουμε Αξία στο προϊόν ή/και στην υπηρεσία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 • Η Νέα Οικονομία
 • Πώς αλλάζει η Λήψη των Αποφάσεων
 • Από την Μεταποίηση στην Πληροφορία
 • Το «κτίσιμο» μάρκας – Οι αλλαγές στο μείγμα προβολής
 • Προϊόν ή Υπηρεσία;
 • Πόσο σημαντική είναι η τιμή ακόμη και σε περίοδο κρίσης;
 • Η πραγματική διαφορά κόστους/οφέλους
 • Κριτήρια Κατανάλωσης
 • Πώς μπορεί να δημιουργηθεί Αξία για τον Καταναλωτή
 • Σημερινές πρακτικές δημιουργίας Αξίας
 • Καινοτομία στις πρακτικές δημιουργίας Αξίας