Δυσλεξία – Αξιολόγηση, Διάγνωση και Τεχνικές Παρέμβασης

αναρτήθηκε σε: Ειδικής Αγωγής, Σεμινάρια | 0

H Unicert Studies και η Unicert, Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ., της οποίας το εξεταστικό σύστημα είναι σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία με το www.eidikospaidagogos.gr διοργανώνουν το σεμινάριο με τίτλο «Δυσλεξία – Αξιολόγηση, Διάγνωση και Τεχνικές Παρέμβασης».

Εισηγητής: Φώτης Παπαναστασίου -Ειδικός Παιδαγωγός / Συγγραφέας – MSc Σχολική Ψυχολογία (www.eidikospaidagogos.gr) 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να κατανοούν τη φύση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και πιο συγκεκριμένα της Δυσλεξίας.

* Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις στρατηγικές παρέμβασης και υποστήριξης σε παιδιά με Δυσλεξία.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για όλες τις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις από το χώρο των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών και θα εκπαιδευτούν στη δημιουργία άτυπου τεστ αξιολόγησης.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
 • σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής
 • σε ειδικούς ψυχικής υγείας
 • σε επαγγελματίες και ειδικούς από το χώρο της ειδικής αγωγής
  φοιτητές από αντίστοιχα θεματικά πεδία (ειδική αγωγή, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, παιδαγωγικά, κτλ)
 • σε γονείς
 • σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

 • Ορισμός των Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Γενικά χαρακτηριστικά παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Αιτιολογία Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Πρώιμες ενδείξεις Μαθησιακών δυσκολιών
 • Μαθησιακό Κενό & Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Αξιολόγηση και Διάγνωση της Δυσλεξίας
 • Δυσλεξία – Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση – Τεχνικές Παρέμβασης
 • Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
 • Βασικές αρχές Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΩΡΑ: 10:00 – 14:00

Τόπος διεξαγωγής: ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, στις εγκαταστάσεις της UNICERT, Ακαδημίας 98-100, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα

ή ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Distance Learning σύγχρονο μέσω πλατφόρμας) πανελλαδικώς μέσω συνδέσμου σύνδεσης(link) τηλεεκπαίδευσης .

Κόστος: 50 €

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.