ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

Διάρκεια Προγράμματος:

100 διδακτικές ώρες

Έναρξη Προγράμματος:

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Από τη στιγμή που θα συμπληρώνετε την φόρμα ενδιαφέροντος, θα λαμβάνετε εντός λίγων ημερών στο e-mail σας τους κωδικούς πρόσβασης στη πλατφόρμα καθώς επίσης και το σχετικό url αυτής.

Θεματικές ενότητες:

  • Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις
  • Επεξεργασία Κειμένου – Υπολογιστικά Φύλλα – Υπηρεσίες Διαδικτύου

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε όλους τους εργαζόμενους των οποίων η επιχείρηση έχει αναστείλει τη λειτουργία της λόγω των μέτρων

Δυνατά Σημεία:

ΔΩΡΕΑΝ Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης και Εξ Αποστάσεως

Επαγγελματικές Προοπτικές:

  • Με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, ο επιτυχών μπορεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ καθότι η πιστοποίηση είναι τυπικό προσόν.
  • Η πιστοποίηση ενισχύει το βιογραφικό του επιτυχόντα.