Επικοινωνία & Ανθρώπινη Συμπεριφορά

αναρτήθηκε σε: Διοίκηση & Πωλήσεις, Σεμινάρια | 0
Twin brothers talking through a tin phone

Μάθε πώς να επικοινωνείς άμεσα και σωστά με τον εαυτό σου και τον υπόλοιπο κόσμο.

Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να επιτύχουμε αποτελεσματική επικοινωνία, χρειάζεται να γνωρίζουμε το πως και το γιατί της συμπεριφοράς. Χρειάζεται να παρατηρούμε πολύ καλά, να ακούμε πολύ βαθιά, να αποκωδικοποιούμε τις λέξεις, τα νοήματα, να εντοπίζουμε τις αρχές και τις αξίες. Έτσι θα είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε σε βάθος και ουσία, με τον άνθρωπο.

Η επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία ένας πομπός Α (άνθρωπος ή ομάδα) μεταβιβάζει πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες ή συναισθήματα σε ένα δέκτη Β (άνθρωπος ή ομάδα) με στόχο να ενεργήσει πάνω του με τρόπο ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την εμφάνιση ιδεών, πράξεων ή συναισθημάτων και σε τελική ανάλυση να επηρεάσει την κατάστασή του και τη συμπεριφορά του. (Μπουραντάς, 1992).

Η συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα μάθησης, σύμφωνα με τον John Locke, ο άνθρωπος την στιγμή που θα γεννηθεί είναι άγραφος χάρτης (tabula rasa), μεγαλώνοντας μαθαίνει να αντιδρά στο περιβάλλον του, διαμορφώνοντας έτσι την συμπεριφορά και την προσωπικότητά του.

    Η επικοινωνία δεν είναι απλά μια διαδικασία είναι τρόπος ζωής.

    Η σωστή επικοινωνία μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε μία ζωή γεμάτη φίλους και θετικούς ανθρώπους και σε μία μοναχική, περιορισμένη ζωή.

    Στο εργασιακό περιβάλλον είναι η παράμετρος που μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία.

    Στην υπερβολικά γρήγορη, απαιτητική και μοντέρνα κοινωνία μας, η ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία είναι άκρως απαραίτητη.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Να προσφέρει  τις δεξιότητες για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και την επιτυχημένη επικοινωνία. Το σεμινάριο παρουσιάζει τα βήματα της σωστής επικοινωνίας, ως αποτέλεσμα της «συμφωνίας» και της εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πομπό και στον δέκτη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 • Τι είναι η επικοινωνία
 • Οι βασικοί κανόνες της επικοινωνίας
 • Πομπός – δέκτης – μήνυμα
 • Η επικοινωνία ως αποτέλεσμα «συμφωνίας»
 • Η επίτευξη της «συμφωνίας»
 • Πως «εκμαιεύουμε» τις επιθυμίες
 • Ανακαλύπτοντας την ανθρώπινη συμπεριφορά
 • Η προσωπική στάση
 • Αναπτύσσοντας σχέση εμπιστοσύνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 • Power point
 • Case studies
 • Βιωματικές μεθόδους και Ασκήσεις
 • Παρουσίαση και συζήτηση

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Στο ευρύ κοινό και κυρίως στους επαγγελματίες που ασχολούνται με την πώληση, την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις, την εκπαίδευση

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΑΠΟΚΤΑ:

 • Τίτλο Σπουδών ΚΔΒΜ Επιπέδου 2 στη Επικοινωνία & Ανθρώπινη Συμπεριφορά
 • Συστατική Επιστολή από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό UNICERT STUDIES
 • Δυνατότητα (μετά από σύμφωνη γνώμη του σπουδαστή) προώθησης του βιογραφικού σε αντίστοιχες επιχειρήσεις

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δεν απαιτείται απολυτήριο