Επιτυχημένες Παρουσιασεις

αναρτήθηκε σε: Διοίκηση & Πωλήσεις, Σεμινάρια | 0
presentation

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Να δώσει  τις γνώσεις για τη δημιουργία και την ολοκλήρωση παρουσιάσεων που θα είναι αποτελεσματικές και θα μείνουν αλησμόνητες. Αναλύονται όλοι οι κανόνες της επικοινωνίας που κάνουν μια παρουσίαση επιτυχημένη, είτε σε ένα μικρό, φιλικό περιβάλλον είτε στο Δ.Σ. μιας πολυεθνικής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 • Τι είναι η επιτυχημένη παρουσίαση
 • Οι βασικοί κανόνες της επιτυχημένης παρουσίασης
 • Η δημιουργία της «χημείας»
 • Η ικανότητα της «παράστασης»
 • Δεν έχει σημασία τι λέμε αλλά πώς το λέμε
 • Ζητήματα αυτοπεποίθησης (ψυχομετρικό τεστ)
 • Η χρήση των λέξεων
 • Επιλογή οπτικών μέσων
 • Σχεδιασμός παρουσίασης – χρήση Power Point
 • Η σκηνοθεσία
 • Η προσωπική παρουσίαση