Επιμορφωτικό σεμινάριο

Literacy – Γραμματισμός

“Από το μαθαίνω να διαβάζω στο διαβάζω για να μάθω: Εισαγωγή στη θεωρία και την πράξη του γραμματισμού”

Εργαστηριακής μορφής σεμινάριο που αναφέρεται στη θεωρία και την πράξη του:

 • Λειτουργικού
 • Επιστημονικού και
 • Κριτικού γραμματισμού

Θεματικές Ενότητες:

 • Οι τέσσερις τομείς της γλώσσας: ομιλία, ακρόαση, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου
 • Κατανόηση κειμένων με στρατηγικές ανάλυσης κειμένων
 • Τρόποι μελέτης και μάθησης από τα σχολικά κείμενα

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε εκπαιδευτικούς της τάξης και της πράξης όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων
 • Φοιτητές παιδαγωγικών σχολών και τμημάτων παιδαγωγικής επάρκειας
 • Φοιτητές ΑΣΠΑΙΤΕ
 • Στελέχη εκπαίδευσης

Ποια τα οφέλη;

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα είναι σε θέση να :

 • Αποσαφηνίζουν έννοιες που σχετίζονται με την αναγνωστική κατανόηση (reading comprehension).
 • Εφαρμόζουν στρατηγικές για την οργάνωση δεδομένων και την κατανόηση σχολικών κειμένων.
 • Αξιοποιούν τους κειμενικούς τύπους για να βοηθήσουν τους μαθητές τους να μελετήσουν και να μάθουν από τα σχολικά κείμενα.
 • Αξιοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να είναι σε θέση να κρίνουν το επίπεδο της αναγνωστικής κατανόησης.ενός μαθητή.

Έναρξη προγράμματος:

Το σεμινάριο αναβάλλεται λόγω κορωνοϊού. Σε αναμονή για νέα ημερομηνία έναρξης.

Τρόπος παρακολούθησης σεμιναρίου:

 1. Δια ζώσης παρακολούθηση (Αθήνα)
 2. Με σύγχρονη παρακολούθηση από όλα τα μέρη της Ελλάδος (Live Streaming)

Σύντομη Παρουσίαση της Εισηγήτριας

Η Αλεξάνδρα Κουλουμπαρίτση είναι Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Με υποτροφία του ΙΚΥ απέκτησε τους μεταπτυχιακούς της τίτλους (MEd, PhD) από το Πανεπιστήμιο Ουαλίας στη Μεγάλη Βρετανία στον Διδακτικό Σχεδιασμό, τα Αναλυτικά Προγράμματα και την Αξιολόγηση. Έχει υπηρετήσει σε δημόσια σχολεία ειδικής και γενικής αγωγής και σε σχολεία αλλόγλωσσων μαθητών. Διετέλεσε πέντε έτη Σχολική Σύμβουλος στην Αθήνα και δέκα έτη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Είναι επιστημονική συνεργάτης σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει εκδόσει κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, πλήθος άρθρων σε περιοδικά με κριτές και έξι βιβλία. Τρία από αυτά αξιοποιούνται ως εγχειρίδια σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Δύο πρόσφατα βιβλία της είναι τα “Αξιολογώ και Μαθαίνω” (2018) (διδάσκεται στο ΑΠΘ) και “Περιγράφοντας την πρόοδο των μαθητών στο σχολείο” (2020) και τα δύο στις εκδόσεις Γρηγόρη, που περιλαμβάνουν παραδείγματα πραγματικών διδασκαλιών και αξιολόγησης του γραμματισμού στην τάξη. Ασχολείται με τη θεωρία και την πράξη του γραμματισμού από το 2000.