Ηγεσία & Διοίκηση – Αξιολόγηση Προσωπικού

αναρτήθηκε σε: Διοίκηση & Πωλήσεις, Σεμινάρια | 0
Cheerful leader motivating his business team. Handsome young politician telling his plan and showing fist as symbol of power. Positive business people standing in background. Strong company concept

Το σεμινάριο παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά ενός Ηγέτη στην σύγχρονη επιχείρηση

και τον τρόπο που πρέπει να επιλέγει, αξιολογεί και να παρακινεί τα άτομα και τις ομάδες.

Αποτελεσματική Ηγεσία σημαίνει άσκηση θετικής επιρροής στους γύρω μας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να αναπτυχθούν οι δεξιότητες των Στελεχών για την ανάπτυξη, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την ποιοτικότερη εργασία, την καινοτόμο σκέψη, την πελατοκεντρική συμπεριφορά και άρα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας.

Καθένας μας μπορεί να είναι ηγέτης στον τομέα του (στη δουλειά, στην οικογένεια, με τους συνεργάτες, τους φίλους του κλπ.) όταν αναλαμβάνει την ευθύνη για τη ζωή του και επίσης καθοδηγεί και τους άλλους να πάρουν προσωπική ευθύνη για τις πράξεις τους και τα αποτελέσματά τους.

Σ’ αυτό το πρακτικό σεμινάριο ηγεσίας θα μάθετε ποιες είναι οι συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά του ηγέτη και πως μπορείτε να τα υιοθετήσετε στη δουλειά αλλά και στη ζωή σας, χωρίς να είστε απαραίτητα «γεννημένος αρχηγός». Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για προϊσταμένους, υπεύθυνους ομάδων, διευθυντές, ελευθεροεπαγγελματίες και επιχειρηματίες, καθώς θα διδαχθούν τις κλασσικές αρχές της διοικητικής επιστήμης, αλλά και επίσης θα πάρουν χρήσιμες συμβουλές και θα μάθουν τεχνικές, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στη διοίκηση των ανθρώπων τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά ενός Ηγέτη στην σύγχρονη επιχείρηση και τον τρόπο που πρέπει να επιλέγει, αξιολογεί και να παρακινεί τα άτομα και τις ομάδες. Απευθύνεται στους σπουδαστές κα σε στελέχη επιχειρήσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 • Βασικές Αρχές management
 • Οργάνωση και είδη οργάνωσης
 • Ηγεσία
 • Η σημασία της ηγεσίας
 • Ηγεσία & Ανταπόκριση
 • Κατανεμημένη Ηγεσία
 • Ομάδες και Ηγεσία
 • Τρόποι Διοίκησης
 • Αξιολόγηση και Επιλογή Προσωπικού
 • Αξιολόγηση και Παρακίνηση Προσωπικού
 • Οργανωτική Κουλτούρα
 • Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 • Power point
 • Case studies
 • Βιωματικές μεθόδους και Ασκήσεις
 • Παρουσίαση και συζήτηση

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

 • Νεοεισερχόμενα Στελέχη Επιχειρήσεων
 • Στελέχη που χωρίς εμπειρία σε θέματα HR έχουν αναλάβει θέση Manager διοικώντας από ένα άτομο μέχρι και μια ομάδα Στελεχών.

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΑΠΟΚΤΑ:

Τίτλο Σπουδών ΚΔΒΜ Επιπέδου 2 στο Ηγεσία & Διοίκηση – Αξιολόγηση Προσωπικού

 • Συστατική Επιστολή από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό UNICERT STUDIES
 • Δυνατότητα (μετά από σύμφωνη γνώμη του σπουδαστή) προώθησης του βιογραφικού σε αντίστοιχες επιχειρήσεις