Αποτελεσματική Ηγεσία και Διοίκηση (Leadership & Management)

αναρτήθηκε σε: Διοίκηση & Πωλήσεις, Σεμινάρια | 0

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο σκοπός του σεμιναρίου Αποτελεσματική Ηγεσία και Διοίκηση είναι να διδάξει τις αναγκαίες τεχνικές και δεξιότητες για την ενθάρρυνση και την αποτελεσματική διοίκηση ανθρώπων σε έναν εργασιακό χώρο. Επίσης να αναλύσει τις διαφορές μεταξύ του ηγέτη και του manager τονίζοντας την αναγκαιότητα ενός διττού ρόλου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους έχουν αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν το ρόλο του manager σε μια επιχείρηση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Εισαγωγή

ΗΓΕΣΙΑ

Η Ηγεσία και οι βασικές αρχές της Ηγεσίας

Στυλ Ηγεσίας

Ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη

Ο ρόλος του ηγέτη ως εμπνευστή και εμψυχωτή της ομάδας

Η ΟΜΑΔΑ

Ο ρόλος της ομάδας

Θεμελιώδης Αρχές Διαχείρισης ομάδας

Η σημασία της συνεργασίας

Ενίσχυση ομαδικής και ατομικής απόδοσης

Βελτίωση αποτελεσματικότητας

Ηγεσία και ενδυνάμωση Ομάδας

Ενθάρρυνση και παρακίνηση ομάδας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαφορές manager και ηγέτη

Τεχνικές Διοίκησης ομάδων

Τα  εργαλεία Χρόνος, Δεξιότητες, Ταλέντο

Διαχείριση χρόνου

Κίνητρα

Παρέχοντας Ενθάρρυνση

Αποτελεσματική ανάθεση αρμοδιοτήτων

Προσαρμοστικότητα

Εξάλειψη αρνητικής συμπεριφοράς και τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων

Βιωματικές ασκήσεις & Role Playing

Παρέχονται Βεβαίωση Παρακολούθησης και σημειώσεις σεμιναρίου

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

 • Νέους managers
 • Προϊσταμένους
 • Υπεύθυνους Ομάδας
 • Διευθυντές Τμημάτων
 • Υπεύθυνους Προσωπικού
 • Project Managers
 • Change Managers
 • Επαγγελματίες που θέλουν να οργανώσουν τη δουλειά τους
 • Προσωπικό που επιδιώκει να βελτιώσει τη καριέρα του,

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Το σεμινάριο παρέχεται με τις ακόλουθες μορφές :
 • Προγραμματισμένο τμήμα
 • E-learning

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο συμπεριλαμβάνει Βιωματικές ασκήσεις & Role Playing

Παρέχονται Βεβαίωση Παρακολούθησης & σημειώσεις σεμιναρίου