5 βήματα για επιτυχημένη πορεία στην εκπαίδευση

Είναι πλέον γεγονός! Διανύουμε μία εποχή όπου ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αναζητούν εξειδικευμένα και ικανά στελέχη για να αυξήσουν την αποδοτικότητα των εργασιών τους.

Ποιοι, όμως, είναι εκείνοι που θα εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά τα άτομα εκείνα που θα επιλεχθούν από τις επιχειρήσεις?

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Δια Βίου Μάθηση και  την διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της μη τυπικής εκπαίδευσης, το ρόλο αυτό έχει αναλάβει ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων.

Σύμφωνα με το Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλίκων, Εκπαιδευτής Ενηλίκων είναι ο επαγγελματίας που διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του, συν την πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια για τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης.

Πως κάποιος μπορεί να χτίσει μία επιτυχημένη καριέρα ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων;

Συχνά λέγεται ότι «ο μέσος δάσκαλος λέει, ο καλός δάσκαλος εξηγεί, ο ανώτερος δάσκαλος επιδεικνύει και ο σπουδαίος δάσκαλος εμπνέει».

Καταγράψαμε, λοιπόν, τα 5 βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να γίνει «σπουδαίος δάσκαλος», να μεταδώσει τη γνώση και την εμπειρία του που έχει αποκτήσει στον τομέα του και να ενισχύσει το εισόδημα του ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων.

Βήμα 1ο : Παρακολούθηση προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων 150 διδακτικών ωρών.

Βήμα 2ο : Αίτηση για συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης

Βήμα 3ο : Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργούνται από τον ΕΟΠΠΕΠ

Βήμα 4ο : Απόκτηση εκπαιδευτικής Επάρκειας και Πιστοποίησης από τον Εθνικό Φορέα  του Υπουργείου Παιδείας τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Βήμα 5ο : Εγγραφή στο Μητρώο Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης Ενηλίκων που διατηρεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ακολουθώντας τις διαδικασίες αυτές εξασφαλίζεται ένα λαμπρό μέλλον και σίγουρη μόνιμη εργασία στον κλάδο της εκπαίδευσης από όλους εκείνους που ήδη εργάζονται αλλά και όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτές.

Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων υλοποιείται από  το Κ.Β.Δ.Μ. 2 Unicert Studies  σε συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ και προσφέρει ασύγχρονη, σύγχρονη online τηλεκπαίδευση και δια ζώσης εκπαίδευση που αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών.

Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα!

Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων