Ετήσιο Σεμινάριο Ειδικής Αγωγής

αναρτήθηκε σε: Ειδικής Αγωγής, Νέα, Σεμινάρια | 0

Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Διάρκειας: 400 ΩΡΩΝ- 7ΜΗΝΩΝ.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

Η έναρξη μαθημάτων θα ξεκινήσει στις 16/9/2019.

Εγγραφές έως : 10/09/2019.

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Στόχος του προγράμματος είναι η καταρτισμένη επιμόρφωση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η πρακτική εξάσκηση σε δομές ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης και η εκπαίδευση στον σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης & υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση βιωματικού χαρακτήρα εκπαίδευση με Video, βιωματικές ασκήσεις, εκπαίδευση με νέες τεχνολογίες, ομάδες εργασίας με εποπτεία)
 • Παρουσιάσεις και Διαλέξεις παιδαγωγικών εργαλείων
 • Εκπαίδευση στον Σχεδιασμό Προγραμμάτων Παρέμβασης και Υποστήριξης με ειδική θεματολογία και σε Μελέτες Περίπτωσης με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία.
 • TEST αξιολόγησης πολλαπλών ερωτήσεων.  
 • Παράδοση τελικής εργασίας  ( 3000 έως 6000 λέξεων).

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ – λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, σχολικοί νοσηλευτές)
 • Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
 • Επαγγελματίες Υγείας
 • Φοιτητές των αντίστοιχων τμημάτων
 • Κάθε ενδιαφερόμενο στον χώρο της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ:

Το σεμινάριο μοριοδοτείται ως εξής:

 1. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με Αρ. Πρωτ.: 5697/336/02-08-2018, με θέμα: «Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)», σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με θέματα ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες).
 2. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 2228/14-06-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. 2158/Δ1/11297 με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ», σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με θέματα ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής).
 3. Το σεμινάριο οδηγεί σε κατ΄ επιλογήν πιστοποίηση του εκπαιδευτή στην ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών.
 4. Το σεμινάριο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να δουλέψουν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), σε τμήματα ένταξης, προγράμματα παράλληλης στήριξης, πρώιμης παρέμβασης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι, αλλά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 5. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με τα μέγιστα μόρια (3) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49927 και θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)»
 6. Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 • Προσδιορισμός του Επιστημονικού Πεδίου της Ειδικής Εκπαίδευσης. Σύγχρονες τάσεις & προσεγγίσεις
 • Πρότυπα εκπαίδευσης ΑμεΑ–Παροχή Υποστηρικτικών Προγραμμάτων
 • Ένταξη – Ενσωμάτωση ΑμεΑ στο Γενικό Σχολείο
 • Μοντέλα Επικοινωνίας στο σχολείο
 • Προβλήματα Συμπεριφοράς του παιδιού και του εφήβου
 • Πρώιμη Παρέμβαση – Ειδικά Προγράμματα & Δοκιμασίες Σχολικής Ετοιμότητας
 • Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση Προβλημάτων Λόγου & Ομιλίας
 • Κινητικές και Νοητικές Αναπηρίες
 • Προγράμματα Παρέμβασης & Υποστήριξης σε παιδιά με προβλήματα όρασης & ακοής
 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος – Διάγνωση, Παρέμβαση & Υποστήριξη στο Σχολείο & την Οικογένεια
 • ΔΕΠΥ – Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης μαθητών με ΕΜΔ
 • Συναισθηματικές Δυσκολίες & Διαταραχές Συμπεριφοράς στην παιδική & εφηβική ηλικία
 • Αξιοποίηση & Εφαρμογή των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή
 • Διαδραστικά μοντέλα εκπαίδευσης μέσω πολλαπλών μορφών τέχνης
 • Συμβουλευτική γονέων και  εκπαιδευτικών
 • Παρουσιάσεις και συμπεράσματα από την Πρακτική Άσκηση. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά Μελέτη Περίπτωσης

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:

 1. Δια ζώσης στις εγκαταστάσεις της Unicert Studies
 2.  Eξ αποστάσεως (Distance Learning σύγχρονο μέσω συνδέσμου)