Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες & Αντιμετώπιση Κοινών Ασθενειών σε Βρέφη,Παιδιά & Ενήλικες

αναρτήθηκε σε: Νέα, Πρώτες Βοήθειες, Σεμινάρια | 0

ΠΡΟΦΙΛ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το πρόγραμμα Επείγουσες Πρώτες Βοήθειες και Αντιμετώπιση Κοινών Ασθενειών  είναι σχεδιασμένο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την ανθρώπινη  ζωή.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 • Δια ζώσης στις εγκαταστάσεις μας
 • Εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Πλάνο Εκτάκτου Ανάγκης
 • Φροντίδα του παιδιού
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής – Παιδί
 • Βασική Υποστήριξη Ζωής – Βρέφος
 • Θέση ανάνηψης
 • Πνιγμονή σε παιδί
 • Πνιγμονή σε βρέφος
 • Βασική υποστήριξη- Ενήλικα
 • Πνιγμονή σε Ενήλικα
 • Σωματική καταπληξία
 • Σοβαρή αιμορραγία
 • Τραυματισμοί καταβύθισης
 • Σοκ αναφυλαξίας
 • Κρίσεις με σπασμούς
 • Αναφορά ατυχήματος
 • Κουτί πρώτων βοηθειών
 • Ενεργοποίηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Αξιολόγηση Ασθένειας
 • Άσθμα
 • Αναφυλαξία
 • Στυλό επινεφρίνης
 • Κρίση Επιληψίας
 • Πυρετικοί σπασμοί
 • Διαβήτης
 • Οξεία υποθερμία
 • Θερμοπληξία & Θερμική εξάντληση
 • Ηλεκτροπληξία
 • Αλλεργίες
 • Κρίση άσθματος
 • Δηλητηριάσεις
 • Απώλεια συνειδήσεως
 • Τοποθέτηση νάρθηκα
 • Επιδέσεις
 • Κατάγματα
 • Εξαρθρώσεις
 • Διαστρέμματα & Θλάσεις
 • Αντιμετώπιση Θερμικών και Χημικών Εγκαυμάτων
 • Ρινορραγίες
 • Τραυματισμοί από ξένο αντικείμενο
 • Τραύματα κεφαλής
 • Τραύματα οφθαλμών
 • Τραύματα οδόντων
 • Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης
 • Δείγματα και δαγκώματα
 • Εσωτερική αιμορραγία
 • Περιποίηση μικροτραυματισμών
 • Τραύμα θώρακος

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Σημειώσεις σεμιναρίου

 • Mε την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης.