Πρόγραμμα Εξειδικευμένη Επιμόρφωσης

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Έναρξη Προγράμματος:

Το σεμινάριο αναβάλλεται λόγω κορωνοϊού. Σε αναμονή για νέα ημερομηνία έναρξης.

Διάρκεια Προγράμματος:

40 διδακτικές ώρες με ευέλικτη μορφή

Περιγραφή:

Το Πρόγραμμα «Οργάνωση και Λειτουργία Διεπιστημονικού Κέντρου Ειδικής Αγωγής» είναι ένα πρωτότυπο και καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης νέων επαγγελματιών στον χώρο της Ειδικής Αγωγής που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στον ιδιωτικό τομέα με βάση την ειδικότητά τους, αλλά και ταυτόχρονα να μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με άλλες ειδικότητες στο πλαίσιο λειτουργίας μιας Διεπιστημονικής Ομάδας.

Μέσα από το Πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι έρχονται σε επαφή με τις προσφερόμενες από ένα Ιδιωτικό Κέντρο υπηρεσίες ανά ειδικότητα (Λογοθεραπεία, Ειδική Διαπαιδαγώγηση, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική Υποστήριξη κ.τ.λ.), αλλά και με υπηρεσίες που προκύπτουν μέσα από τη Διεπιστημονική Συνεργασία (υποδοχή περιστατικών, σύσταση ομάδας αξιολόγησης, συνεντεύξεις, Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Παρέμβασης κ.τ.λ.).

Η εκπαίδευση, εκτός των άλλων, λαμβάνει χώρα επάνω σε πραγματικά περιστατικά (case studies- ιστορικά, ηχητικά δείγματα, γραπτά μαθητών),  ενώ η διδασκαλία και η μάθηση υλοποιείται με το συνδυασμό πρακτικών μεθόδων διδασκαλίας οι οποίες περιλαμβάνουν επισκέψεις σε Κέντρα Ειδικής Αγωγής, ενημερώσεις από όλες τις ειδικότητες της Διεπιστημονικής Ομάδας και εργαστήρια σε Ιδιωτικά Κέντρα Ειδικής Αγωγής & Λογοθεραπείας με τη χρήση προτύπων και Mentoring.

Mε την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο καταρτιζόμενος θα έχει κατακτήσει καίριες επαγγελματικές δεξιότητες για την οργάνωση ενός Κέντρου Ειδικής Αγωγής και τη λειτουργία στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής ομάδας, ενώ οι γνώσεις και οι δεξιότητές του θα έχουν πιστοποιηθεί.

Θεματικές Ενότητες:

Δεν πρόκειται για άλλο ένα πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής με γενική θεωρία και μεθόδους αξιολόγησης και παρέμβασης. Το παρόν πρόγραμμα προϋποθέτει τη γνώση αυτή και είναι απόλυτα στοχευμένο στις δεξιότητες που απαιτούνται για την οργάνωση ενός ιδιωτικού κέντρου ειδικής αγωγής, καθώς και για την επιστημονικά, νομικά και επιχειρηματικά σωστή λειτουργία του από τον επίδοξο επιχειρηματία ή ανταγωνιστικό εργαζόμενο. 

Το περιεχόμενο της διδασκαλίας καλύπτει τις παρακάτω περιοχές:

 1. Αρχές Λειτουργίας Κέντρου Ειδικής Αγωγής
 2. Υποδοχή μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 3. Εργαλεία και διαδικασίες αξιολόγησης
 4. Συγγραφή έκθεσης αξιολόγησης
 5. Συνεργασία των μελών της διεπιστημονικής ομάδας
 6. Επισκέψεις σε Κέντρα Ειδικής Αγωγής
 7. Mentoring σε πραγματικές περιστάσεις

Ο σπουδαστής θα πιστοποιηθεί αποδεικνύοντας την απόκτηση των πρακτικών δεξιοτήτων που απέκτησε μέσω της διδασκαλίας, των εργαστηρίων και της εποπτείας, παραδίδοντας εργασία σε πραγματικό περιστατικό από τη στιγμή της υποδοχής του παιδιού μέχρι την επίδοση της έκθεσης αξιολόγησης στους γονείς. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν εμπειρίες από την οργάνωση Κέντρων Ειδικής Αγωγής και τη λειτουργίας τους ως μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε Κέντρα Ειδικής Αγωγής και Λογοθεραπείας, workshops, mentoring.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Επαγγελματίες του χώρου της Ειδικής Αγωγής
 • Επαγγελματίες του χώρου της Ψυχικής Υγείας
 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Πτυχιούχους ΜΠΣ στην Ειδική Αγωγή (ΑΕΙ ή Ιδιωτικών Κολλεγίων)
 • Πτυχιούχους (ΑΕΙ ή Ιδιωτικών Κολλεγίων) Εκπαιδευτικών Σχολών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Δυνατά Σημεία και Προοπτικές

 • Ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα για νέους επαγγελματίες στον χώρο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στον ιδιωτικό τομέα.
 • Πιστοποίηση UNICERT από τον κορυφαίο και μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα.
 • Άμεση συνεργασία με Ιδιωτικά Κέντρα Ειδικής Αγωγής και Λογοθεραπείας που περιλαμβάνει επισκέψεις, ξεναγήσεις και mentoring από μέλη της διεπιστημονικής ομάδας.
 • Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν εμπειρίες από την οργάνωση Κέντρων Ειδικής Αγωγής και τη λειτουργίας τους ως μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας.
 • Το μοναδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης νέων επαγγελματιών στην Ειδική Αγωγή που προετοιμάζει αυτούς ώστε να αποκτήσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες και να ενταχθούν άμεσα και σωστά στην αγορά εργασίας (ιδιωτικός τομέας).
 • Οι νέοι επιστήμονες με επιχειρηματικές φιλοδοξίες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες για ανοίξουν άμεσα το δικό τους Ιδιωτικό Κέντρο.
 • Οι επαγγελματίες που επιδιώκουν να στελεχώσουν αποτελεσματικά μια Διεπιστημονική Ομάδα, ενισχύουν το βιογραφικό τους με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο.

Εισηγητές:

 • Δρ. Ηλίας Βασιλείου

Ο Δρ. Ηλίας Βασιλείου εξειδικεύτηκε στη Γλωσσολογία, στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αριστεύσασα διπλωματική στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Είναι αριστούχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ στην “Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία και Συμβουλευτική” και επιπλέον διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο με “Merit” από το Nottingham Trent University στο πεδίο του “Behaviour Management”. Συγγραφικά, έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια, έχει υπάρξει μέλος οργανωτικών επιτροπών και έχει επιμεληθεί την έκδοση τόμων πρακτικών συνεδρίων με διεθνή συμμετοχή. Έχει επιμορφώσει εκατοντάδες εκπαιδευτικούς στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Ειδική Αγωγή σε σχολικές περιφέρειες της χώρας, έχει διδάξει σε προγράμματα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά και σε ιδιωτικά Κολλέγια, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 • Αγάπη Δενδάκη BA, MSc, MEd

Η Αγάπη Δενδάκη είναι πτυχιούχος Αγγλικής και Ελληνικής Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει Master of Education, κατεύθυνση Συμβουλευτικής, από το University of La Verne, και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει πολυετή διδακτική εμπειρία κυρίως ως καθηγήτρια Αγγλικών στον δημόσιο τομέα, ενώ συνεργάζεται και με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο ΕΚΠΑ παραδίδοντας ένα εργαστηριακό μάθημα με θέμα τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των τεταρτοετών φοιτητών.

Παράλληλα, έχει σχεδιάσει, οργανώσει και διδάξει σε πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων Ειδικής Αγωγής υπό την αιγίδα Ελληνικών Πανεπιστημίων και ιδιωτικών φορέων και έχει συνεργαστεί με Σχολικούς Συμβούλους και επιστημονικούς φορείς ως επιμορφώτρια επαγγελματιών του χώρου της Ειδικής Αγωγής.