Πωλήσεις & Συμπεριφορά Καταναλωτή

αναρτήθηκε σε: Διοίκηση & Πωλήσεις, Σεμινάρια | 0
sales-1200x800

Γνωρίστε τον πελάτη, για να επιτύχετε στη πώληση. Πως μπορείς να προσελκύσεις πελάτες, όταν δεν γνωρίζεις τι σκέφτονται; Όταν δεν μπορείς να διαγνώσεις τις ανάγκες τους; Ποια είναι η διαδικασία λήψης της απόφασης; Τι αγοράζουν, γιατί, πότε, πως από που, πόσο συχνά; Αυτά είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα, που θα εξετάσουμε και θα απαντηθούν στο σεμινάριο, καθώς και οι μεταβολές και εξελίξεις στην συμπεριφορά του σύγχρονου καταναλωτή.

Τα σεμινάρια Sales & Customer Service έχουν ως στόχο να εξοπλίσουν τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες τεχνικές και μεθόδους ώστε να παρακινούν την πώληση, να διαθέτουν ικανοποιημένους και ευχαριστημένους πελάτες διαχειριζόμενοι τις συγκρούσεις και τα παράπονα και διατηρώντας την πιστότητά τους καθώς και να εξελίσσονται σε εξαίρετους πωλητές σε ένα αγοραστικό περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 • Το πρόγραµµα πωλήσεων
 • Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του προγράµµατος πωλήσεων
 • Ανάλυση της δραστηριότητας πωλήσεων
 • Οι προβλέψεις των πωλήσεων
 • Οι κύκλοι πωλήσεων
 • Οι περιοχές πωλήσεων
 • Πώς θα σχεδιάσετε το πρόγραµµα επισκέψεων των πωλητών σας
 • Πώς θα προσδιορίσετε το σωστό αριθµό πωλήσεων

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

 • Οι θεωρίες συµπεριφοράς του καταναλωτή
 • Η οικονοµική προσέγγιση
 • Η ψυχολογική προσέγγιση
 • Η θεωρία της µάθησης
 • Η θεωρία της προσωπικής αντίληψης
 • Η ψυχαναλυτική θεωρία
 • Τα κίνητρα της ανθρώπινης συµπεριφοράς
 • Οι ανθρώπινες ανάγκες
 • Οι επιθυµίες και οι απαιτήσεις
 • Τα µέσα ικανοποίησης των αναγκών, επιθυµιών και απαιτήσεων
 • Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αγορά καταναλωτικών προϊόντων ή προσωπικών υπηρεσιών
 • Η αναγνώριση της ανάγκης
 • Απόφαση αγοράς
 • Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
 • Κατηγορίες αγοραστών

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 • Power point
 • Case studies
 • Βιωματικές μεθόδους και Ασκήσεις
 • Παρουσίαση και συζήτηση

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο παρέχεται με τις ακόλουθες μορφές :

 • Προγραμματισμένο τμήμα
 • E-learning
 • Ενδοεπιχειρησιακό
 • Tailor Made για εταιρείες

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΑΠΟΚΤΑ:

 • Τίτλο Σπουδών ΚΔΒΜ Επιπέδου 2 Πωλήσεις & Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • Συστατική Επιστολή από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό UNICERT STUDIES
 • Δυνατότητα (μετά από σύμφωνη γνώμη του σπουδαστή) προώθησης του βιογραφικού σε αντίστοιχες επιχειρήσεις