Πως θα Δημιουργήσεις τη Δική σου Επιχείρηση – Business Plan

αναρτήθηκε σε: Διοίκηση & Πωλήσεις, Σεμινάρια | 0

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εξετάζουμε την έννοια του επιχειρηματικού σχεδίου και ορισμένες πτυχές της εφαρμογής του από τις επιχειρήσεις. Επίσης, αναλύουμε διεξοδικά τη διαδικασία κατάρτισης ενός επιχειρηματικού σχεδίου και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

  • Επιχειρηματικό Σχέδιο
  • Κύκλος Εργασιών
  • Ανάλυση Προϊόντος
  • Χρηματοδοτική Κάλυψη – Κεφάλαια Εκκίνησης
  • Ιδρυτικά Κεφάλαια
  • SWOT Analysis
  • Marketing  Plan
  • Management
  • Start Ups
  • Ειδικά θέματα : ΕΣΠΑ – Επενδυτικός νόμος