Συμβουλευτική, Επαγγ. Προσανατολισμός & Μentoring Εξ Αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση (e-learning)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή επιμόρφωσης και κατάρτισης σχετικά με τη Συμβουλευτική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και το Mentoring τόσο θεωρητικά όσο και σε επίπεδο πρακτικών δεξιοτήτων. Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν περιλαμβάνουν το περιεχόμενο και τα στάδια της επαγγελματικής συμβουλευτικής ενηλίκων, την επαγγελματική ανάπτυξη, την αυτογνωσία, τους παράγοντες και τα εμπόδια στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, τη προετοιμασία για την είσοδο στην αγορά εργασίας, τη χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων κ.λπ.

Επιπρόσθετα, αναλύονται θέματα που αφορούν τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό παιδιών και εφήβων, τη καθοδήγηση των μαθητών στην επαγγελματική τουςανάπτυξη και στη σχολική επαγγελματική τους πορεία, στην επίλυση προβλημάτων και δυσκολιών, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με σκοπό την ένταξή τους στην αγορά εργασίας στο σύγχρονο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

 • Εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Δομές Διά Βίου Μάθησης.
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων.
 • Συμβούλους Σχολικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Αποφοίτους Τμημάτων Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Ψυχοπαιδαγωγικών, Οικονομικών και Θετικών Επιστημών.
 • Γονείς.
 • Ειδικούς παιδαγωγούς.
 • Επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
 • Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικοτήτων που δύνανται να διδάξουν σε Δομές Διά Βίου Μάθησης.
 • Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς και σε άλλους επιστήμονες διαφόρων κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.
 • Όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της τυπικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ:

1. Το σεμινάριο μοριοδοτείται  σε προκηρύξεις του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),  Σ.Δ.Ε. (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας), Δ.Ι.Ε.Κ. (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), (ΚΔΒΜ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης κ.ά.

2. Λαμβάνεται σοβαρά υπόψη για απασχόληση σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (ΚΔΒΜ επιπέδου 2, Ι.Ε.Κ., Ιδιωτικά Σχολεία, Κολέγια, Φροντιστήρια κ.λπ.).

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

 • Κύριες θεωρίες Συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Συμβουλευτική Διαδικασία – Σύναψη Συμβολαίου
 • Βασικές αρχές, τεχνικές και δεξιότητες συμβουλευτικής διαδικασίας
 • Ψυχομετρικά Τεστ και Ερωτηματολόγια
 • Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και εφαρμογές στην
  Επαγγελματική Συμβουλευτική
 • Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και εφαρμογές στην
  Επαγγελματική Συμβουλευτική
 • Λειτουργίες της συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού (Αυτογνωσία – Αυτοαντίληψη, Πληροφόρηση, Λήψη Απόφασης, Τοποθέτηση, Μετάβαση, Επαγγελματική Προσαρμογή – Ικανοποίηση)
 • Κοινωνικοί, Οικονομικοί και Ψυχολογικοί Παράγοντες στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων
 • Διαδικασία επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου
 • Δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης & αγορά εργασίας
 • Συναισθηματικά και Εκπαιδευτικά Προβλήματα των Μαθητών
 • Συμβουλευτική Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας – Σύνταξη βιογραφικού & συνοδευτικής επιστολής
 • Πρακτική Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  -Βιωματικές ασκήσεις
 • Ο Ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Ηθική και Δεοντολογία
 • Επαγγελματική Aνάπτυξη Mαθητών
 • Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν αποκτήσει:
  • Σφαιρική και έγκυρη ενημέρωση για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία.
  • Γνώση των θεωριών επαγγελματικής ανάπτυξης.
  • Επαρκή κατάρτιση για την πραγματοποίηση συμβουλευτικών συνεδριών σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.
  • Στρατηγικές και τεχνικές για τη διεξαγωγή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής σε ειδικές και μη ομάδες.
  • Αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, επικυρωμένα με βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο
 • Πρόσθετο επιμορφωτικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Οπτικοακουστικό υλικό
 • Επιστημονικά άρθρα
 • Διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές & σχετική βιβλιογραφία.