Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να αποτελέσει τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης και της διοίκησης, συμμετέχοντας στην αδιάλειπτη εισροή και εκροή των αγαθών της επιχείρησης.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γενικές γνώσεις

 • Γενικοί κανόνες
 • Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις
 • Βασικές προδιαγραφές
 • Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών εργοδοτών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη
 • Κύρια χαρακτηριστικά
 • Εργασιακά δικαιώματα
 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Βασική ορολογία
 • Γραμματική

Βασικές γνώσεις

 • Εμφάνιση εργαζόμενου
 • Συμπεριφορά εργαζόμενου
 • Πειθαρχικά παραπτώματα
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Τεχνικές εξυπηρέτησης
 • Ποιότητα υπηρεσιών
 • Ποιότητα – Ικανοποίηση – Αξιοπιστία
 • Πηγές και διαχείριση παραπόνων
 • Στρατηγικές ανάκτησης εξυπηρέτησης (επανόρθωσης)
 • Βασικά στοιχεία: αρχές, μέθοδοι, μέσα
 • Τηλεφωνική επικοινωνία
 • Επαγγελματικές επιστολές

Ειδικές γνώσεις

 • Εξυπηρέτηση προμηθευτών/πελατών
 • Μεταφορά εμπορευμάτων
 • Αποθήκευση εμπορευμάτων
 • Συστήματα Διαχείρισης (Ολικής) Ποιότητα
 • Νομοθεσία περί εισαγωγών/εξαγωγών, μεταφορών
 • Βασικές αρχές λογιστικής – Τιμολόγηση
 • Κοστολόγηση
 • Πληροφοριακά Συστήματα διαχείρισης αποθήκης
 • Βασικές αρχές
 • Κατηγορίες και μέσα
 • Τεχνικές οργάνωσης
 • Υποστηρικτικά έντυπα/έγγραφα
 • Αρχές βελτιστοποίησης εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Διασφάλιση ποιότητας
 • Πολιτικές επιχείρησης εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Οικονομική διαχείριση
 • Διαχείριση προμηθευτών/πελατών και παραγγελιών