Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού​

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να σχεδιάζει και αναπτύσσει εφαρμογές για τοπική χρήση, φροντίζοντας τη σωστή διαχείριση των δεδομένων μίας επιχείρησης.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γενικές γνώσεις

 • Γενικοί κανόνες
 • Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις
 • Βασικές προδιαγραφές
 • Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών εργοδοτών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη
 • Κύρια χαρακτηριστικά
 • Εργασιακά δικαιώματα
 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Επεξεργασία κειμένου
 • Υπολογιστικά φύλλα
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Βασική ορολογία
 • Γραμματική

Βασικές γνώσεις

 • Δεδομένα και υπολογιστές
 • Ψηφιακή τεχνολογία και οι εφαρμογές της
 • Υλικό και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Επιδράσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στην κοινωνία
 • Δεδομένα – Πληροφορίες
 • Δομικά στοιχεία ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Είδη δικτύων – Διαδίκτυο
 • Δομικά στοιχεία δικτύων
 • Θέματα ασφάλειας στην Πληροφορική
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων
 • Δομικά στοιχεία προγράμματος
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος (ψευδοκώδικας/Pascal)
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Λειτουργικά συστήματα
 • Λειτουργικά συστήματα πολλών χρηστών
 • Πληροφοριακά συστήματα

Ειδικές γνώσεις

 • Μέθοδοι οργάνωσης δεδομένων
 • Μοντέλα βάσεων δεδομένων
 • Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων-ΣΔΒΔ
 • Σχεδιασμός βάσης δεδομένων (μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων – κανονικοποίηση)
 • Εισαγωγή στη Δομημένη Γλώσσα Ερωταπαντήσεων (SQL)
 • Διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού
 • Γλώσσα προγραμματισμού (C)
 • Δομικά στοιχεία προγράμματος
 • Διαχείριση δομών και αρχείων δεδομένων
 • Γλώσσα προγραμματισμού (Visual Basic)
 • Δομικά στοιχεία προγράμματος
 • Διεπαφή και συμβάντα
 • Διαχείριση δομών και αρχείων δεδομένων
 • Τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων
 • Διασύνδεση εφαρμογής με σχεσιακή βάση δεδομένων
 • Διασύνδεση διαδικτυακής εφαρμογής με σχεσιακή βάση δεδομένων (PHP)