Πιστοποιημένο Σεμινάριο σε Θεατρικό Παιχνίδι και Ειδική Αγωγή

αναρτήθηκε σε: Ειδικής Αγωγής, Σεμινάρια | 0

ΠΡΟΦΙΛ & ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Η Παιδαγωγική Θεάτρου και το Θεατρικό Παιχνίδι συνιστούν πεδίο έρευνας κι εφαρμογής δίνοντας τη δυνατότητα εξέλιξης των παγιωμένων τρόπων διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Έτσι, το Θέατρο στη διδακτική μεθοδολογία τόσο εντός όσο κι εκτός της σχολικής τάξης αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Το θεατρικό παιχνίδι βλέπει το παιδί μέσα στο μαθητή και την ανάγκη για αποδόμηση κι εκ νέου δόμηση της καθημερινότητάς του. Δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον ώστε το παιδί να βιώσει, να εκφράσει και να μεταμορφώσει τον ιδιόμορφο και μυθικό του κόσμο.Μέσα από το παιχνίδι αναπτύσσονται οι δεξιότητες και οι ικανότητες του παιδιού όπως η συναισθηματική και διαπροσωπική νοημοσύνη, ο συγκινησιακός διάλογος, η λειτουργική επικοινωνία κ.ά. Μέσω της διά θεάτρου παίδευσης, ο εμψυχωτής παρεμβαίνει σχεδόν σε όλους τους τομείς της μάθησης αυτής.

Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν την ειδική αγωγή μέσα από τη μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού και να την εφαρμόζουν σε πρακτικό επίπεδο. Το εργαλείο αυτό μέσω του οποίου διεξάγεται η διά του θεάτρου παίδευσις, λόγω του βιωματικού του χαρακτήρα, θα αποτελέσει τόσο τον τελικό στόχο,όσο και το μέσο της ίδιας της επιμόρφωσης. Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τη μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού (μέθοδος Λάκης Κουρετζής) και το πως αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους φορείς της ειδικής αγωγής. Με όχημα το βιωματικό χαρακτήρα του θεατρικού παιχνιδιού, οι συμμετέχοντες θα πάρουν το ρόλο του παίκτη και θα προσεγγίσουν την εφαρμογή της δια του θεάτρου παίδευσις σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

 • Εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής
 • Εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής
 • Εμψυχωτές παιδαγωγικής θεάτρου και θεατρικού παιχνιδιού
 • Επαγγελματίες από το χώρο της ειδικής αγωγής
 • Θεατρολόγους και ηθοποιούς που ενδιαφέρονται να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με την ειδική αγωγή
 • Φοιτητές από αντίστοιχα θεματικά πεδία (εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ειδικούς παιδαγωγούς κτλ)
 • Σε όλους τους επαγγελματίες ή μη που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού και πώς αυτή χρησιμοποιείται στην ειδική αγωγή.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Η Δομή Διημερίδας

Η διημερίδα θα περιλαμβάνει δύο πεντάωρες συναντήσεις στις οποίες θα υπάρχουν:

 • Βιωματικά Εργαστήρια με τη μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού Λάκης Κουερτζής
 • Θεωρητική Προσέγγιση πάνω στο θέμα «Θεατρικό Παιχνίδι και Ειδική Αγωγή»
 
Τομείς του σεμιναρίου
 

Δράση

 • Ευαισθητοποίηση συμμετεχόντων με τη μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού
 • Μελέτη περίπτωσης

Θεωρία

 • Φάσεις θεατρικού παιχνιδιού
 • Τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού
 • Ψυχολογία ομάδας
 • Ο εμψυχωτής
 • Κοινωνικό Μοντέλο της Αναπηρίας
 • Πληθυσμιακές ομάδες που συναντώνται στην Ειδική Αγωγή
 • Η ειδική αγωγή μέσα στο θεατρικό παιχνίδι
 • Το θεατρικό παιχνίδι μέσα στην ειδική αγωγή

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Παναγιώτης Μπαρμπαγιάννης (Εργοθεραπευτής – Συγγραφέας)

Εμψύχωση Παιδαγωγικής Θεάτρου και Θεατρικού Παιχνιδιού

Συνεργάτης του eidikospaidagogos.gr

Κάτια Μακρυκώστα (Εμψυχώτρια Παιδαγωγικής Θεάτρου & Θεατρικού Παιχνιδιού)