Τουριστικός Αντιπρόσωπος

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να προετοιμάζει και υλοποιεί ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές, παιδαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται σε ξενοδοχεία, σε άλλου τύπου καταλύματα και σε τόπους ποικίλου τουριστικού ενδιαφέροντος, έχοντας υπ’ ευθύνη του πρόσωπα κάθε προέλευσης και κάθε ηλικιακής κατηγορίας.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γενικές γνώσεις

 • Γενικοί κανόνες
 • Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις
 • Βασικές προδιαγραφές
 • Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών εργοδοτών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη
 • Κύρια χαρακτηριστικά
 • Εργασιακά δικαιώματα
 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Λογισμικό εφαρμογών
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Πληροφοριακά Συστήματα

Βασικές γνώσεις

 • Η έννοια του Τουρισμού
 • Μεγέθη του παγκόσμιου τουρισμού
 • Βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού
 • Φορείς του ελληνικού τουρισμού
 • Εμφάνιση εργαζόμενου
 • Συμπεριφορά εργαζόμενου
 • Πειθαρχικά παραπτώματα
 • Εμφάνιση και υγιεινή στο χώρο εργασίας
 • Ο εργαζόμενος ως εκπρόσωπος της επιχείρησης
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Τάσεις στο χώρο του Τουρισμού
 • Στρατηγική εξυπηρέτησης
 • Ποιότητα υπηρεσιών
 • Ο ιδανικός εργαζόμενος
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Ποιότητα – Ικανοποίηση – Αξιοπιστία
 • Πηγές και διαχείριση παραπόνων
 • Στρατηγικές ανάκτησης εξυπηρέτησης (επανόρθωσης)

Ειδικές γνώσεις

 • Η σπουδαιότητα της επικοινωνίας
 • Η τέχνη της ακρόασης
 • Η σπουδαιότητα της τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Βασικοί κανόνες τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Βασικές αρχές τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Καταναλωτικές συνήθειες
 • Συνήθεις προσδοκίες-ανάγκες πελατών
 • Χαρακτηριστικά του καλού πωλητή
 • Πώληση: προσθετική (upselling), διατμηματική (cross selling), συμπληρωματική (suggestive selling)
 • Τεχνικές πωλήσεων
 • Συστήματα κρατήσεων (σε αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κ.ά.)
 • Συστήματα Διαχείρισης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Property Management System-PMS) στη Διεθνή και την Ελληνική Αγορά
 • Διαχείριση Εσόδων & Απόδοσης (Revenue & Yield Management)
 • Συστήματα έκδοσης εισιτηρίων (αεροπορικών, ακτοπλοϊκών κ.ά.)
 • Τα σημαντικότερα συστήματα κρατήσεων GDS που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα
 • Η ευεξία στον τουρισμό (wellness and spa tourism)
 • Η αναψυχή στον τουρισμό (recreation tourism)
 • Η άθληση στον τουρισμό (sports and extreme sports tourism)
  Εργαζόμενοι στον τουρισμό ευεξίας, αναψυχής και άθλησης