Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να υποστηρίζει ψυχαγωγικές, καλλιτεχνικές, παιδαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες, που απευθύνονται σε τουρίστες κάθε προέλευσης και κάθε ηλικιακής κατηγορίας και πραγματοποιούνται σε ξενοδοχεία, σε άλλου τύπου καταλύματα και σε τόπους ποικίλου τουριστικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, θα μπορεί να φροντίζει τη βελτίωση της εμφάνισης και την χαλάρωση και ευεξία του σώματος, χρησιμοποιώντας φυσικά και τεχνητά μέσα, και να παρέχει τις πρώτες βοήθειες.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γενικές γνώσεις

 • Γενικοί κανόνες
 • Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις
 • Βασικές προδιαγραφές
 • Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών εργοδοτών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη
 • Κύρια χαρακτηριστικά
 • Εργασιακά δικαιώματα
 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Λογισμικό εφαρμογών
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Πληροφοριακά Συστήματα

Βασικές γνώσεις

 • Η έννοια του Τουρισμού
 • Μεγέθη του παγκόσμιου τουρισμού
 • Βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού
 • Φορείς του ελληνικού τουρισμού
 • Εμφάνιση εργαζόμενου
 • Συμπεριφορά εργαζόμενου
 • Πειθαρχικά παραπτώματα
 • Εμφάνιση και υγιεινή στο χώρο εργασίας
 • Ο εργαζόμενος ως εκπρόσωπος της επιχείρησης
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Τάσεις στο χώρο του Τουρισμού
 • Στρατηγική εξυπηρέτησης
 • Ποιότητα υπηρεσιών
 • Ο ιδανικός εργαζόμενος
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Ποιότητα – Ικανοποίηση – Αξιοπιστία
 • Πηγές και διαχείριση παραπόνων
 • Στρατηγικές ανάκτησης εξυπηρέτησης (επανόρθωσης)

Ειδικές γνώσεις

 • Η ευεξία στον τουρισμό (wellness and spa tourism)
 • Η αναψυχή στον τουρισμό (recreation tourism)
 • Η άθληση στον τουρισμό (sports and extreme sports tourism)
 • Εργαζόμενοι στον τουρισμό ευεξίας, αναψυχής και άθλησης
 • Ανατομία και φυσιολογία ανθρώπινου σώματος
 • Υγιεινή και πρόληψη νοσημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών
 • Κινησιολογία ανθρώπινου σώματος
 • Αισθητική φροντίδα – Θεραπείες