Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το άτομο που θα πιστοποιηθεί σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να φροντίζει για την καθαριότητα και την τακτοποίηση των δωματίων, καθώς και για τον εξοπλισμό τους με όλα τα απαραίτητα υλικά (οροφοκομία), όπως και τη διαχείριση των λινών και του ιματισμού της ξενοδοχειακής επιχείρησης (λινοθήκη) και τον εξοπλισμό καθαρισμού αυτού (πλυντήριο), προσφέροντας έτσι στους πελάτες μία άνετη διαμονή σε ένα καθαρό, υγιεινό και ήσυχο περιβάλλον.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Γενικές γνώσεις

 • Γενικοί κανόνες
 • Κανονιστικές/Νομοθετικές ρυθμίσεις
 • Βασικές προδιαγραφές
 • Αναζήτηση και προσέγγιση πιθανών εργοδοτών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη
 • Κύρια χαρακτηριστικά
 • Εργασιακά δικαιώματα
 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας
 • Εργατικά ατυχήματα
 • Λογισμικό εφαρμογών
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου
 • Πληροφοριακά Συστήματα

Βασικές γνώσεις

 • Η έννοια του Τουρισμού
 • Μεγέθη του παγκόσμιου τουρισμού
 • Βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού
 • Φορείς του ελληνικού τουρισμού
 • Εμφάνιση εργαζόμενου
 • Συμπεριφορά εργαζόμενου
 • Πειθαρχικά παραπτώματα
 • Εμφάνιση και υγιεινή στο χώρο εργασίας
 • Ο εργαζόμενος ως εκπρόσωπος της επιχείρησης
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Τάσεις στο χώρο του Τουρισμού
 • Στρατηγική εξυπηρέτησης
 • Ποιότητα υπηρεσιών
 • Ο ιδανικός εργαζόμενος
 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Ποιότητα – Ικανοποίηση – Αξιοπιστία
 • Πηγές και διαχείριση παραπόνων
 • Στρατηγικές ανάκτησης εξυπηρέτησης (επανόρθωσης)

Ειδικές γνώσεις

 • Το τμήμα υποδοχής
 • Θυρωρείο – Τηλεφωνικό κέντρο
 • Σχέσεις με τους πελάτες
 • Θέματα προσωπικού
 • Το τμήμα οροφοκομίας
 • Εξοπλισμός και προετοιμασία
 • Καθαρισμός δωματίου
 • Καθαρισμός και φύλαξη λινών
 • Προδιαγραφές ποιότητας και αποδοτικότητας του τμήματος ορόφων
 • Προστασία εργαζομένου
 • Εργονομία στην εργασία
 • Τραυματισμοί εν ώρα εργασίας και αναγκαία πρόληψη
 • Κίνδυνοι κατά την εργασία και Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
 • Σήμανση ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας
 • Παγκόσμιες καλές πρακτικές