ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ