Ειδική Προσφορά Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

αναρτήθηκε σε: Uncategorized | 0

Η Unicert Studies στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης προσφέρει εντελώς δωρεάν εκπαίδευση δια ζώσης (crash course) στα παρακάτω εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα:

  • Γλώσσα Προγραμματισμού JAVA
  • Βάσεις Δεδομένων Oracle
  • Cisco Certified Network Associate (CCNA) – Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
  • DPO (Data Protection Officer) – Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • AutoCAD
  • Αγγλική Γλώσσα Επιπέδου C2 (με δυνατότητα πιστοποίησης αποδεκτή από ΑΣΕΠ).

Η προσφορά απευθύνεται σε άνεργους πτυχιούχους AEI – ATEI Θετικής ή Τεχνολογικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης, ηλικίας μεταξύ 25 – 49, οι οποίοι διαμένουν στο νομό Αττικής.